کارپردازان

 محمدکرم جلیلوند

جواد سیرایی

 پردیس مرکزی

 پردیس 2

 داخلی 3614

  داخلی 4187

 

معرفی کارپردازی

                                              

فعالیت های این واحد شامل:

 

- پیگیری خرید کالاهای مصرفی و اموالی از تامین کنندگان معتبر و واجد صلاحیت


- تکمیل پایگاه داده های تامین کنندگان و استفاده از آن


- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام ما فوق


- بررسی درخواست کالاهای مورد نیاز واحدهای درخواست کننده و تامین آن طبق ضوابط مورد عمل


- تهیه و تنظیم دفاتر خرید و ثبت آن طبق مقررات و ضوابط مربوط


- تحویل لوازم خریداری شده به ادارات و واحدهای درخواست کننده


- انجام مراقبتهای لازم در مورد خرید، حمل و نقل و تحویل سالم اقلام و انطباق آنها با نمونه‌ها و استانداردهای مربوط و تعقیب ضایعات خرید و تعیین تکلیف قانونی آن


- نظارت بر تحویل کالاهای خریداری شده به انبار


- ارائه اسناد ومدارک کالاهای خریداری شده جهت رسیدگی به امور مالی