رییس اداره پشتیبانی و امور فنی

 

طیب نژاد علیجانی

    داخلی 2851-4270

معاون اداره پشتیبانی وامورفنی

   مهرداد قاسم نژاد

    داخلی    4171

 

واحدهای تابعه

 

معرفی واحد

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران شامل 7دانشکده ، 2گروه و 3 معاونت ،چندین موسسه و انستیتومی باشد. اداره پشتیبانی و امورفنی یکی از چهار زیر مجموعه معاونت اداری و مالی پردیس بوده و از نظر جغرافیایی به طورمستقیم در سایت های واقع در انقلاب وامیرآباد فعالیت دارد.عمده فعالیت های این اداره به طور خلاصه شامل:

- برگزاری مناقصه ها و مزایده ها جهت انتخاب پیمانکاران ارایه کننده خدمات عمومی  و فنی در پردیس و نظارت و ارزیابی فعالیت های آن ها

- نظارت بر کلیه فعالیتهای پشتیبانی در پردیس  و ارزیابی پیمانکاران ذیربط

- بررسی و شناسایی فرآیندهای حوزه و اقدام در جهت اصلاح این فرآیندها

- تدوین برنامه عملیاتی حوزه با همکاری ادارات تابعه مدیریت و تهیه گزارشهای عملکرد

- راهبری خدمات پشتیبانی در جهت رفع معضلات حوزه های پشتیبانی پردیس و ارتقاء کیفیت خدمات در حال ارائه در این حوزه ها و تعامل بیشتر واحدها با یکدیگر و همچنین ارائه گزارشهای عملکرد

- برنامه ریزی و برگزاری جلسات ادواری فی ما بین کارکنان قسمت های مختلف حوزه پشتیبانی پردیس

- راهبری در جهت کاهش هزینه ها و بهینه نمودن استفاده از منابع موجود و تعیین شاخصهای مربوطه

- نظارت و سرپرستی فعالیت های عمرانی ،تاسیسات ،دبیرخانه،سایت معاونت اداری و مالی، خدمات ، امور تغذیه( کارکنان و اساتید) ومراسم های پردیس2، نقلیه، مخابرات ، حفاظت فیزیکی ،فضای سبز ، چاپ وتکثیر،کارپردازی و اداره اموال

- نظارت بر خریدهای ملزومات اداری و تجهیزات مورد درخواست واحدها

- انجام امور تشریفات و مراسم های پردیس2 با همکاری کارکنان حوزه پشتیبانی و با هماهنگی واحد روابط عمومی

- برگزاری جشنها، مناسبت های ملی و مذهبی ، همایش ها و سمینار ها

- همکاری در برگزاری آزمون دکتری و کارشناسی ارشد و المپیادهای دانشجویی و نیز ثبت نام های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

- همکاری در اجرای برنامه‌های مربوط به سخنرانی مقامات دانشگاهی

- اخذ قبوض واحد های تابعه و هماهنگی برای پرداخت آن

- نظارت بر حسن اجرای قوانین ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها ؛ دستور العمل ها و فعالیت های عمرانی و ارزیابی آن

- تلاش جهت حفظ ایمنی محیط و تهیه گزارشهای لازم درخصوص اتفاقات وحوادث روزانه و فعالیت های پردیس ها جهت ارائه  به مقام ما فوق

- پیگیری کلیه تقاضاهای ارسالی از طرف واحدهای مربوطه به واحد کارپردازی تاحصول نتیجه

- کنترل بر ورود وخروج میهمانان مراسم ها

- پیش بینی وتأمین تجهیزات لازم جهت جلوگیری از حوادث مانند آتش سوزی و...

- نظارت و کنترل امور نقلیه از قبیل توزیع و تامین وسائط نقلیه برای واحد های تابعه پردیس

- نظارت بر نقل وانتقالات اموال

- نظارت و رسیدگی برتهیه و تنظیم وتایید صورت وضعیت ماهیانه شرکتهای طرف قرارداد با پردیس

- نظارت و سرپرستی امور دبیرخانه و ارسال و مراسلات

- بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و امضاء آنها

- عضویت در شورای اداری پردیس

- عضویت در کمیته اجرایی سیستم HSE  پردیس

- مدیریت سیستم مدیریت کیفیت پردیس

واحدهای زیر مجموعه این اداره شامل:

دبیرخانه،حفاظت فیزیکی،سایت معاونت اداری و مالی،تاسیسات،فضای سبز،اداره

اموال،مخابرات،کارپردازی،سلف اساتید،نگهداری ساختمان،مناقصه ها و مزایده ها،خدمات، نقلیه و چاپ و تکثیر می باشد.