پرسش های متداول

1- چگونه می توان اطلاعات مندرج در قسمت رزومه را تغییر داد ؟

با ارسال درخواست اتوماسیونی به واحد امور اداری و رفاه.این واحد پس از تایید،مورد را جهت اصلاح و تغییر بر روی سایت اعلام خواهد نمود.

2- مجوز تردد در پردیس 2 چیست ؟‌

 

این مجوز به دو صورت برچسب تردد و کارت موقت تردد می باشد

 

3- برچسب تردد در پردیس 2 به چه کسانی تعلق می گیرد ؟

 

اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی  و کارکنان رسمی و پیمانی

4- کارت موقت تردد به چه کسانی تعلق می گیرد ؟

هیات علمی مدعو با معرفی نامه رییس دانشکده یا مدیر گروه،دانشچویان مقطع دکترا پس از گذراندن آزمون جامع، دانشجویان موارد خاص(معلولیت جسمی، باردار و...)با ارائه معرفی نامه از مراکز معتبر پزشکی، کارکنان قرارداد معین و نیروهای خدماتی

 

5- مدارک لازم جهت دریافت برچسب تردد چیست ؟

 

تصویر پشت و روی کارت خودرو که به نام فرد درخواست کننده باشد و نامه درخواست که به تایید مدیر واحد مربوطه رسیده باشد.

 

6- مدارک لازم جهت دریافت کارت موقت تردد چیست ؟

 

تصویر پشت و روی کارت خودرو که به نام فرد درخواست کننده باشد، نامه درخواست، یک قطعه عکس، گواهی ثبت نام در نیمسال مورد درخواست برای دانشجویان و درخواست که به تایید مدیرواحد و مسئولین آموزش رسیده باشد.

 

7- آیا می توان برای شرکت کنندگان در سمینارها و همایش ها مجوز تردد خودرو دریافت نمود ؟

 

بله.ابتدا درخواست اتوماسیونی و یا دستی رییس دانشکده یا مدیر گروه با ذکر تعداد میهمانان و اسامی آنها برای رییس اداره پشتیبانی و امور فنی پردیس ارسال می گردد.در صورت تایید جهت همکاری به حراست فیزیکی ارجاع می گردد.