همکاران انستیتو مهندسی نفت

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

   رزومه        تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 دولتشاهی علی

 

مسئول امور اداری

 

  4706 adolatshahi@ut.ac.ir
2 فرجی رضا

 

حسابدار

 

4704 faraji.r@ut.ac.ir
3 نیکنام نسرین

 

مسئول دفتر ریاست

 

4701 nniknam@ut.ac.ir
4 احمدی الهه

 

مسئول سایت و انفورماتیک

 

  4710 e.ahmadi@ut.ac.ir
5 حاجی حسینی اقدس

 

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

  4723 ahajhoseini@ut.ac.ir
6 بیدختی  پری رو

 

مسئول دفتر معاونت پژوهشی وآموزشی

 

4703 pbidokhti@ut.ac.ir
7 صادقی مهدی

 

کارشناس آزمایشگاهPVT

 

4728 m_sadeghin@ut.ac.ir
6 اکرمی فرناز

 

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی/کارشناس تضمین کیفیت

 

4709 fakrami@ut.ac.ir