پرسنل

 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 شرح وظایف

تلفن

1

سرکار خانم لیلا ابراهیمی

• امور مربوط به قراردادهای دفاعی(منعقده در قالب تفاهم نامه فیمابین)
• امور مربوط به پژوهانه های دفاعی 
•  امور اداری پژوهشکده هوا فضا
• امور مربوط به کارآموزی دانشجویان
• امور مربوط به  تهیه و تکمیل اطلاعات مورد درخواست سازمان دفاعی یا وزارت علوم
• امور مربوط به مکاتبات مورد نیاز برای معرفی دانشجویان و اساتید به مراکز و سازمان های مختلف 

برای جمع آوری اطلاعات و داده ها

• بررسی درخواست های دانشجویان جهت معرفی به بنیاد ملی نخبگان و صدور معرفی نامه بهمعاونتپژوهشی

دانشگاه

4425

2

سرکار خانم مرجان بانژاد

•   امور مربوط به تخصیص امتیاز گرنت طرح های کاربردی
•  مسئول مستند سازی کلیه قراردادهای پژوهشی کاربردی، قطب های علمی، موسسات پژوهشی،

تفاهم نامه ها و تهیه فایلهای

(مالی و غیر مالی ) مربوطه
•  امور دبیری بخش مربوط به طرح های کاربردی در سامانه RTIS
•  امور مربوط به جشنواره سالانه پژوهشی دانشگاه و پردیس فنی در بخش پژوهش های کاربردی
• امور مربوط به کمیته جذب هیات علمی

4453
 88225392 

3

جناب آقای سیامک جهانبخش

• امور مربوط به  بیمه و مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی کاربردی
• امور مربوط به چک های صادر شده
• امور مربوط به دریافت CD مالتی مدیا طرح های پژوهشی کاربردی قبل از انجام تسویه حساب کامل مالی
• امور مالی و اداری مربوط به حامیان مالی پایان نامه ها

4170

4 سرکار خانم مریم رحمانی

   • امور مربوط به ارتباط و تعامل با کارفرمایان حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، معدن زمین شناسی

   دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی

4427

88225369

5 سرکار خانم مرضیه رستگار

   • امور مربوط به ارتباط و تعامل با کارفرمایان حوزه برق و الکترونیک، آب و فاظلاب دفتر توسعه و خدمات صنعتی

4228
6 سرکار خانم منیره طباطبایی

   • امور مربوط به ارتباط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع یران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور

9823
7 جناب آقای احسان علیزاده    • سرپرست دفتر توسعه و خدمات صنعتی 4428
8 سرکار خانم الهه فیض آبادی

امور مربوط به قرارداد های پژوهشی کاربردی
• انجام امور مربوط به انتقال طرح های کاربردی شخصی اساتید به سیستم دانشگاهی
• امور مربوط به  ارسال پروپوزالهای اساتید به سازمانهای مختلف و پیگیری امور مربوطه
•  امور مربوط به خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی از نمایشگاه سالانه تجهیزات ساخت داخل

(معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری)
• امور مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از وام بانک توسعه کشورهای اسلامی
•  امور مربوط به شبکه آزمایشگاهی شاعا،  شبکه آزمایشگاهی فناوریهای ایران، شبکه آزمایشگاهی

زیست فناوری و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران
• امور مربوط به جمع آوری و به روز رسانی آمار مربوط به کلیه آزمایشگاههای مستقر در سطح پردی

4449

88012841

 

9

جناب آقای رسول مظلوم

• امور مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی
• امور مربوط به هماهنگی برای انجام بازدید از آزمایشگاههای تحقیقاتی پردیس توسط کارفرمایان

و صاحبان صنایع
• امور مربوط به بررسی تفاهمنامه های دریافتی
• انجام امور مربوط به موسسات و قطب ها


4449

88012841