پرسنل

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

شرح وظایف

شماره تماس

1

 

سرکار خانم ناهید اختری

 

کارشناس نشریه تخصصی عمران، نقشه برداری

88956097

2

 

سرکار خانم ستاره فطرس

 

کارشناس نشریه تخصصی شیمی و نفت، صنایع

82084993