دکتر پدرام حنفی زاده

 

شرح وظایف:

 

معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی وظایف مختلفی را بعهده دارد که از طریق واحدهای زیر مجموعه خود نسبت به انجام آنها اهتمام می ورزد. اهم این وظایف عبارتند از:

 • نظارت بر عقد قراردادهای پژوهشی
 • گسترش فعالیت های حسابداری و انجام کلیه امور مالی قراردادهای پژوهشی کاربردی
 • فعال سازی تفاهم نامه های منعقده بین دانشگاه یا پردیس فنی با سازمانها و دانشگاههای داخل و خارج از کشور
 • راه اندازی شورای هماهنگی قطب های علمی پردیس
 • راه اندازی شورای هماهنگی نشریات پردیس
 • پیگیری امور مربوط به موسسات پژوهشی پردیس
 • تصحیح و تسریع در امور اجرایی معاونت و ارتقا سطح مستند سازی
 • برگزاری جلسات منظم با معاونین پژوهشی دانشکده ها
 •  برگزاری جلسات منظم با مدیران پژوهشی
 • پیگیری و انجام امور کارآموزی
 • پیگیری و انجام امور پروژه های فلگ شیپ
 • پیگیری و انجام امور پروژه های اینترنشیپ
 • بررسی و اختصاص گرنت های پژوهشی
 • انجام کلیه امور مربوط به هزینه کرد اعتبار ویژه (گرنت)
 • انجام کلیه امور مربوط به سفرهای علمی
 • انجام کلیه امور مربوط به تشویق آثار پژوهشی (مقالات منتشره)
 • انجام کلیه امور مربوط به طرحهای پژوهشی  
 • انجام کلیه امور مربوط به ماموریت های پژوهشی و پژوهانه
 • ایجاد ارتباط با صنایع و سازمان ها جهت عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری
 • پیگیری و انجام امور مربوط به تسهیلات حقوقی (بیمه و مالیات) در قراردادهای پژوهشی کاربردی