بخش سفارشات و ثبت کتاب

این بخش مسئول  تهیه، خرید، اهدا و مبادله مواد کتابخانه و سفارش کتاب برای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد.

ساعت سرویس‌دهی در این بخش شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الی 15:30 می‌باشد.

تلفن تماس بخش سفارشات: 61113031

اطلاعات بیشتر:

انتخاب منابع از طریق تهیه کاتالوگهای مختلف موضوعی از ناشران معتبر و ارسال آن به نمایندگان کمیته کتاب صورت میگیرد ، خرید کتاب از طریق نمایشگاههای بین المللی و تخصصی کتاب و بر اساس اعلام نیاز از طریق اساتید و دانشجویان انجام می گیرد و اهدای کتابهای مازاد به کتابخانه های دانشگاههای مناطق محروم کشور یا کتابخانه هایی که اعلام نیاز میکنند انجام میگیرد.

کتابهای خریداری شده در دفتر ثبت کتابخانه با مشخصات کتابشناختی ثبت می شوند و مهرهای مخصوص ثبت کتاب و مهر کتابخانه در جای مخصوص کتاب زده میشود و فرمهای در خواست خرید ، حواله انبار و رسید از انبار و فرم کمیته کتاب برای آنها تهیه میشود در پایان کلیه اسناد تهیه شده به همراه فاکتورهای خرید طی مراحلی از بودجه های تخصیص یافته کسر و تسویه میگردد.