نحوه تقاضای مقاله

 نحوه ثبت نام و پرداخت هزینه مقالات در سامانه DSS

برخی از مجلاتی که متقاضیان اندکی دارند و همچنین شماره های قبلی بعضی از مجلات، در حال حاضر در منابع اشتراکی دانشگاه قابل دسترسی نیستند.لذا کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران امکان دریافت مدارک علمی بیشتری را برای پژوهشگران گرامی دانشگاه با استفاده از خدمات تحویل مدرک (DSS) فراهم نموده است. برای دریافت مقاله پس از دانلود فرم درخواست موجود در سایت کتابخانه مرکزی،  فرم تکمیل شده را به آدرس  dss@ut.ac.ir ارسال نمایند. پاسخ تقاضاهای دریافت شده در کوتاه ترین زمان ممکن به پست الکترونیکی متقاضی ارسال خواهد شد.

 

ساعت سرویس‌دهی : 8 الی 15:30

تلفن تماس بخش نشریات: 2227