تالارهای قرائت خواهران و برادران

با ظرفیت مجموعأ حدود 500 نفر با امکان استفاده از اینترنت  جهت مطالعه دانشجویان در نظر گرفته شده است. ساعت سرویس‌دهی در این بخش روزهای شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الی 21 و پنجشنبه از 8 صبح الی 15 می باشد.