جستجوی منابع کتاب و پایان نامه

جستجو در منابع اطلاعاتی براساس نرم‌افزار سیستم جامع کتابخانه‌های دانشگاه تهران که یکی از پیشرفته‌ترین محیط‌های نرم‌افزاری در این زمینه است ، به سهولت صورت می‌پذیرد.

 

قابل ذکر است این کتابخانه پاسخگوی مراجعین عضو طرح غدیر و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی و تحصیلات تکمیلی کلیه دانشگاههای کشور می باشد.

 

آدرس کتابخانه:

 تهران-خیابان کارگر شمالی - پردیس شماره 2  دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران - کتابخانه مرکزی پردیس 2

تلفن: 82089801

پست الکترونیکی:   E-mail: englib2@ut.ac.ir