اطلاعیه‌ها

لیست تازه های نمایشگاه 97

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

شماره راهنما

1

Global Logistics and Supply Chain Management, 3e

Mangan

2016

HD 38.5 .M3637 2016

2

Introduction to Health Care Quality: Theory, Methods, and Tools

Dlugacz

2017

RA 971 .D578 2017

3

The Logistics and Supply Chain Toolkit: Over 100 Tools and Guides for Supply Chain, Transport, Warehousing and Inventory Management

Gwynne Richards,Susan Grinsted

2016

HD 38.5 .R53 2016

4

Forecasting and Management of Technology,2e

Porter

2011

TA 174 .F67 2011

5

System Engineering Management, 5e

Blanchard

2016

TA 168 .B53 2016

6

Control Systems Engineering

Salivahanan

2015

TA 157 .S3 2015

7

SOLAR THERMAL AND BIOMASSES : Renewable Energy For A Sustainable Development, HB

Lorenzini

2010

TJ 810 .L68 2010

8

Linear Programming and Network Flows 4e

Bazaraa

2010

T 57.74 .B38 2010

9

Operations Management ,ISV,4e

Meredith

2013

TS 155 .S3965 2013

10

Cooperative Control of Multi-Agent Systems: Theory and Applications

Wang

2017

QA 76.76 .I58 2017

11

FLOW-INDUCED VIBRATIONS

Nakamura, Tomomichi

2014

TJ 177 .F56 2014

12

Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices

Mohanty

2015

TJ 153 .M64 2015

13

 Mechanics of Flow-Induced Sound and Vibration, Volume 1,General Concepts and Elementary Sources, 2nd Edition

 Blake

2017

TA 357 .B56 2017 V.1

14

Mechanics of Flow-Induced Sound and Vibration, Volume 2,Complex Flow-Structure Interactions, 2nd Edition

 Blake

2017

TA 357 .B56 2017 V.2

15

 Vehicle Noise and Vibration Refinement

Wang, Xu 

2010

TL 243 .V4 2010

16

Vibration Problems in Machines: Diagnosis and Resolution

Lees

2016

TJ 177 .L44 2016

17

Fundamentals of Surveying, 2/e

Roy

2010

TA 545.R6 2010

18

Geometric Design of Roads Handbook

Wolhuter

2015

R TE 175 .W594 2015

 

 

  • ساعت کار کتابخانه پردیس 2 در سال تحصیلی جدید(از ابتدای مهر96) :

 

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

بخش امانت

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۳

قرائت خانه‌ها

۸ الی ۲۱

۸ الی ۱۹

سایر بخش‌ها

۸ الی ۱۵:۳۰

-

 

قابل توجه مراجعین محترم:

 

ساعت کار کتابخانه مرکزی پردیس2 در ایام تابستان به شرح ذیل می باشد:

بخش امانت: شنبه تا چهارشنبه 7:45 الی 17:00 و پنجشنبه ها 7:45 الی 12:00

قرائت خانه ها: شنبه تا چهارشنبه 7:45 الی 20:00 و پنجشنبه ها 7:45 الی

18:00

  • قابل توجه دانشجویان محترم:

کتابخانه در روز پنجشنبه مورخ 04/05/97 به علت سمپاشی تعطیل می باشد.

از کتابدار بپرس!

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی؛

جهت پاسخگویی به سوالات مرجع و دسترسی به مقالات مورد نیاز با ایمیل های ذیل مکاتبه فرمایید.

englib2@ut.ac.ir