پرسنل کتابخانه پردیس مرکزی

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن

1

سرکارخانم محجوبه نعیمی
  • معاون و مسئول بخش پایان نامه ها

61112227 

66498986

2

سرکارخانم سهیلا مقدم راد
  • مسئول بخش سفارشات و ثبت کتاب
  • مسئول پایگاه های اطلاعاتی

61113031

4

جناب آقای علیرضا اشتری
  • مسئول بخش امانت

61112854

5

سرکار خانم ناهید فرخ نژاد
  • مسئول بخش فهرست نویسی
  • مسئول بخش نشریات
61112227

 

6

 

جناب آقای داود احسانی
  • نگهبان
-