اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

مهلت ورود اطلاعات و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی سال 1395

مهلت ورود اطلاعات و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی سال 1395


مهلت ورود اطلاعات و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی سال 95

97/02/01

بنام خدا

چنانچه مستحضرید اعتبار پژوهشی سال ۱۳۹۷ بر اساس امتیاز اعتبار ویژه (گرنت) سال ۱۳۹۵ اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه به ایشان تخصیص می‌یابد.

۱. مهلت ورود اطلاعات پژوهشی سال ۱۳۹۵ اعضای محترم هیئت علمی به سامانه rtis (مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری)  ۱۵/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬ می باشد. (در پایان وقت اداری این روز تا اول خردادماه سامانه برای اعضای محترم هیئت علمی قطع خواهد شد.)

۲. مهلت ارسال مواردی از سال ۱۳۹۵ که ارزیابی آن توسط کمیته بررسی موارد خاص فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی صورت می‌گیرد، به اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی ۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۵‬ می‌باشد. (بدیهی است اطلاعات موارد ارسالی باید قبل از تاریخ ۱۵/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬ در سامانه ثبت شده باشد.)

۳. مهلت ارزیابی و ثبت امتیاز فعالیت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۵ اعضای محترم هیئت علمی در سامانه rtis توسط کارشناسان محترم پژوهشی واحدها ۰۱/‏۰۳/‏۱۳۹۷ می‌ باشد. (در پایان وقت اداری این روز سامانه برای کارشناسان محترمپژوهشی واحدها قطع خواهد شد.)