اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نمایه WOS نشریه مکانیک "Journal of Computational Applied Mechanics"

نمایه WOS نشریه مکانیک "Journal of Computational Applied Mechanics"


نمایه WOS نشریه مکانیک

97/03/20

بنام خدا

 

 

 نشریه مکانیک پردیس دانشکده های فنی با عنوان "Journal of Computational Applied Mechanics" در پایگاه wos نمایه شد. معاونت پژوهشی پردیس این موفقیت را به خانواده بزرگ فنی و دانشگاه تهران تبریک عرض می‌نماید.