کتابخانه پردیس 2

کتابخانه مرکزی پردیس2 دانشکده‌های فنی (بنیاد قلم‌چی) همانند سایر کتابخانه‌ها جزء جدایی‌ناپذیر دانشگاه بوده و به عنوان قلب تپنده تحقیقات دانشگاهی به شمار می‌رود.

کتابخانه مرکزی پردیس2 در مهرماه 1391 به همت بنیاد آموزشی قلم‌چی افتتاح شد. این کتابخانه از ادغام 3 کتابخانه برق و کامپیوتر، متالورژی و مواد، مرکزی پردیس2 (صنایع، معدن، مکانیک، نقشه‌برداری) با مساحت حدوداً 2700 متر مربع ایجاد شد و شامل بخش‌ها و خدمات متنوع می باشد.