نمایشگر یک مطلب

ردیف

نام و نام خانوادگی

 شرح وظایف

تلفن

1

سرکارخانم پروین جلالی خطیبی
 

• امور مربوط به تألیف و ترجمه کتب اساتید
•  امور مربوط به جشنواره نمونه کشوری بخش دانشجویان
• امور مربوط به آمار و گزارشات پژوهشی هیأت علمی و دانشکده ها
• امور مربوط به تخصیص امتیاز گرنت
• امور مربوط به طرح های پژوهشی
• امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات
• امور مربوط به جشنواره پژوهش

4279
88001933

2

سرکار خانم فاطمه جعفرنژادی ماسوله

• امور مربوط به حمایت از پایان نامه/رساله
 (دانشکده های :عمران، شیمی، معدن، علوم پایه)
• امور مربوط به دوره های تحقیقاتی پسا دکتری
• امور مربوط به ثبت اختراع
• امور مربوط به وبسایت معاونت پژوهشی
• امور مربوط به اخذ حمایت های مالی نشریات از بنیاد حامیان فنی
• امور مربوط به حمایت های مادی و معنوی همایش ها

4426

3

سرکار خانم مریم رحمانی

• امور مربوط به واحد علم سنجی

4427
88225369

4

سرکار خانم مریم راحله زارعی

• امور مربوط به تسهیلات مسافرت ها
• امور مربوط به ماموریت پژوهشی
• امور مربوط به تشویق آثار پژوهشی

4006
88001933

5

سرکار خانم فرحناز شاه آبادی فراهانی

• امور مربوط به دبیرخانه
• امور مربوط به هزینه کرد گرنت
• مور مربوط به تخصیص گرنت اهدایی

4467
88012659

6

سرکار خانم سمیه صادقی پایین کولائی

• امور مربوط به حمایت از پایان نامه/رساله
 (دانشکده های: برق و کامپیوتر، نقشه برداری، مکانیک، متالورژی و مواد، صنایع)